Absolvované kurzy, semináře a školy:   

2023            Oči a biologie vidění - kraniosakrální biodynamika (Etienne Peirsman)

2022 - 2024 Škola jednotné medicíny a psychosomatiky (MUDr. Jarmila Klímová)

2022             Biochemie podle Dr. Schüsslera Intensiv Basis Seminar (Zuzana Sommer)

2020             Feldenkraisova metoda (Joe Stoller) 

2019             Psychosomatika VI. (Aktip, Konzultační a terapeutický institut Praha, Mgr. Michaela Fialová, MUDr. Jarmila Klímová)

2019             Jak srovnat vbočený palec celostně a bez operace (Zuzana Kejíková)

2019             Psychosomatika V. (Aktip, Konzultační a terapeutický institut Praha, Mgr. Michaela Fialová, MUDr. Jarmila Klímová)

2018             Fyziologie pro nelékaře II. (Aktip, Konzultační a terapeutický institut Praha, MUDr. Jarmila Klímová)

2018             Psychosomatika IV. (Aktip, Konzultační a terapeutický institut Praha, Mgr. Michaela Fialová, MUDr. Jarmila Klímová)

2018             Hormonální jóga (Hana Suberová)

2018             Psychosomatika III. (Aktip, Konzultační a terapeutický institut Praha, Mgr. Michaela Fialová, MUDr. Jarmila Klímová)

2018             Psychosomatika II. (Aktip, Konzultační a terapeutický institut Praha, Mgr. Michaela Fialová, MUDr. Jarmila Klímová)

2018             Psychosomatika I. (Aktip, Konzultační a terapeutický institut Praha, Mgr. Michaela Fialová, MUDr. Jarmila Klímová)

2018             Zdravé nohy I. a II. (PaedDr. Vladana Botlíková, CSc.)

2018             Fyziologie pro nelékaře I. (Aktip, Konzultační a terapeutický institut Praha, MUDr. Jarmila Klímová)

2018             Práce s traumaty - od početí k dospělosti (Mgr. Eva Pávková, Mgr. Margareta Šlemínová, MUDr. Kateřina Formánková)

2017             Traumaseminář - práce s traumaty (Mgr. Eva Pávková, Mgr. Margareta Šlemínová, MUDr. Hana Váňová)

2016             ČCHI-KUNG pro začátečníky (Jan Šimáček)

2016             Symbolika těla a nemoci (Inner-Alchemy, Ing. Petr Bílý) 

2014             Informační vnímání okolního světa (Škola Marka Komissarova, Jan Světlák)

2013             Touch for Health IV, certifikát International Kinesiology College (Ing. Ján Magura)

2013             Touch for Health III, certifikát International Kinesiology College (Ing. Ján Magura)

2012             Touch for Health II, certifikát International Kinesiology College (Ing. Ján Magura)

2012             Touch for Health I, certifikát International Kinesiology College (Ing. Ján Magura)

2010 - 2011  Profesionální masérská škola Borise Tichanovského, Praha (akreditované Osvědčení o odborné způsobilosti pro                                                    Cvičitel zdravotní tělesné výchovy, Osvědčení o odborné způsobilosti – Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast                            zdravotnictví a rekvalifikační vzdělávací program Poradce pro výživu)

2008              Ženská skupina, Alkion o.p.s. (Květa Hrbková)

2007              Léčitelství, Kavalle – astrologická poradna a škola (Zdeňka Kavalová)

2006 - 2009  Výcviková škola Sofie (aura-soma), Alkion o.p.s. (Květa Hrbková)

2006 - 2007  Všestranným profesionálem – modul zdravotnický, sociálně právní, speciálně pedagogický a informační, Alfa Human                                            Service, obč. sdružení pro podporu pečujících osob

2006              Škola Tarotu, Kavalle – astrologická poradna a škola (Zdeňka Kavalová)

2005 - 2009  Esoterní škola energie krajiny Pavla Kozáka, základní a pokračovací kurzy

2005              Reiki 1. stupeň (Štěpán Vynohradnyk, mistr v linii Usui Shiko Ryoho Mirka Čapka)

2005              Psychosociální výcvik – podpora týmové práce a prevence syndromu vyhoření, krizová intervence, Škola SPMP Modrý klíč                                   (Květa Hrbková, Petr Odstrčil)

2004 - 2005  Seberozvojová skupina, Alkion o.p.s. (Květa Hrbková, Petr Odstrčil)