Pravidla při stornování

Pobytové kurzy

Kurzy jsou připravovány dlouho dopředu a vyžadují nutný čas na organizaci a zajištění.

Pokud si rezervujete místo na kurzu, Vaše místo už nemůže využít nikdo jiný. Počet osob na kurzu je omezený, aby byla zajištěna kvalita poskytovaných služeb. Storno podmínky jsou stanoveny s ohledem na tuto skutečnost a také charakter provozu zařízení, kde kurzy probíhají.

Zaplacená záloha je nevratná. Pokud za sebe najdete náhradu, lze ji převést na jinou osobu.

Doplatek za kurz je třeba uhradit nejpozději 51 dnů před zahájením kurzu, příslušný den je uveden v informacích k závaznému přihlášení. Pokud částka nebude uhrazena, stáváte se náhradníkem a o místo na kurzu můžete přijít.

Poplatky za stornování pobytu:

 • při zrušení pobytu v době delší než 51 dnů před zahájením kurzu: stornopoplatek je roven výši zaplacené zálohy
 • při zrušení pobytu v době od 50 do 41 dnů před zahájením kurzu : 35% z celkové ceny kurzu
 • při zrušení pobytu v době od 40 do 31 dnů před zahájením kurzu : 50% z celkové ceny kurzu
 • při zrušení pobytu v době od 30 dnů do 14 dnů před zahájením kurzu: 75% z celkové ceny kurzu
 • při zrušení pobytu od 13 dnů před zahájením kurzu a méně nebo během pobytu: 100% z celkové ceny kurzu

V případě, kdy objednaný pobyt stornujete a najdete za sebe plnohodnotnou náhradu, se žádné poplatky samozřejmě neúčtují.

Pokud by akce byla zrušena na základě nařízení v souvislosti s covid situací, vrátím Vám celou zaplacenou částku.

Individuální kurzy

Náplň individuálních kurzů připravuji dopředu dle požadavků a potřeb klienta, aby pro Vás setkání mělo co největší význam. 

V tento termín se nemůže přihlásit už nikdo jiný.

Dle zvolené varianty spolupráce jsou platné stornovací podmínky.

 

Varianta 1/je přesně dána doba, po kterou budeme pracovat

Platba předem.

Pokud setkání odvoláte, pak platí tyto stornovací podmínky: 

 • doba delší než 21 dnů před setkáním - vrátím 100% částky
 • doba 20-8 dnů před setkáním - vrátím 75% z částky
 • doba 7 dnů a méně - částka je nevratná

 

Varianta 2/není přesně dána doba, po kterou budeme pracovat

Předem je nutno zaplatit zálohu, její výši domluvíme podle předpokládaného počtu hodin (min. 700,- Kč, v případě dvou osob 1.200,- Kč). Po akci je dopočítán doplatek, nebo vrácen přeplatek.

Pokud setkání odvoláte, pak platí tyto stornovací podmínky: 

 • doba delší než 21 dnů před setkáním - vrátím 100% částky
 • doba 20-8 dnů před setkáním - vrátím 75% z částky
 • doba 7 dnů a méně - částka je nevratná

Víkendové kurzy, online konzultace

Víkendové kurzy připravuji dopředu a vyžadují svůj nutný čas, aby pro Vás mělo setkání co největší význam.

V případě konzultací se připravuji dopředu na základě zadání klienta, abychom společně strávený čas mohli strávit co nejeefektivněji.

Pokud jste přihlášeni na víkendový kurz, nebo jste si domluvili termín a čas k našemu společnému setkání, nemůže jej využít už nikdo jiný.

 

Pokud setkání/pobyt odvoláte, pak platí tyto stornovací podmínky: 

 • doba delší než 21 dnů před setkáním - vrátím 100% částky
 • doba 20-8 dnů před setkáním - vrátím 75% z částky
 • doba 7 dnů a méně - částka je nevratná

Pokud by víkendová akce byla zrušena na základě nařízení v souvislosti s covid situací, vrátím Vám celou zaplacenou částku.

Roční kurz

Stejně jako pobytové kurzy, je i roční kurz připravován dlouho dopředu a vyžaduje nutný čas na přípravu programu, organizaci a zajištění. 

Pokud jste pro účast v kurzu vybrán/a a účast potvrdíte, Vaše místo už nemůže využít nikdo jiný. Každý účastník je nenahraditelný. Počet osob na kurzu je omezený, aby byla zajištěna kvalita poskytovaných služeb. Platební podmínky jsou stanoveny s ohledem na tuto skutečnost.

Zálohu je třeba zaplatit nejpozději 30 dnů před prvním prodlouženým víkendem a je nevratná.

Doplatek je třeba zaplatit nejpozději 14 dnů před daným víkendem, následně už je nevratný. Doplatků je 6, stejně jako prodloužených víkendů.

Děkuji za respektování a pochopení.