Harmonizační komplex na páteř a klouby

Jedná se o velmi efektivní prostředek ke zlepšení stavu naší páteře i kloubů.

Musím říct, že souhlasím s jednou ze svých klientek, která po několika cvičeních prohlásila, že to ani není tak cvičení, jako komplex různých cílených pohybů, které jí následně přinášejí úlevu.

Velmi důležitou roli hraje i tempo a rozsah cvičení, které zvládnou téměř všichni.  

Mnozí jsme ztratili kontakt se svým tělem, bereme ho jako samozřejmost a příliš nevnímáme signály, kterými nás naše tělo snaží informovat o svém stavu. Toto cvičení nám kromě jiného pomáhá vracet se ke svému tělu, opět mu věnovat pozornost, která mu náleží a odpovídat na jeho signály.

Tento komplex jsem se naučila u Mistra Borise Tichanovského. Boris Tichanovský tento komplex převzal od Mirzakarima Norbekova a Larisy Fotiny. Cvičení pochází původně  z tajné muslimské jógy, kterou se učili pouze vládci, emíři, vezíři a jejich nejbližší okolí. Bylo určeno pouze pro vládnoucí a vyvolené a mělo za úkol zlepšovat zdraví a prodlužovat jim život.

Na základě nalezení dalších pramenů propracoval Boris Tichanovský tento komplex k dnešní dokonalosti a stále se snaží jej vylepšovat a zefektivňovat.

Já sama mám vlastní letité a bohaté zkušenosti s tímto cvičením. Podařilo se mi díky němu, stejně jako řadě mých klientek a klientů, napravit si stav své páteře a kloubů. 

Páteř

Komplex cvičení Borise Tichanovského je specifická záležitost. 

Obvykle jsme zvyklí procvičit zvlášť krční páteř a pak celou zbývající, tady je to jinak. Páteř procvičujeme postupně po částech.  

Cvičení je rozděleno na část určenou pro krční páteř, hrudní - ta je rozdělena na dvě části – horní hrudní a dolní hrudní, bederní a nehybnou část páteře – kost křížovou a kostrč. Cvičení se provádí vždy pouze v daném konkrétním oddílu páteře, čímž postupně donutíme pohybovat se každý obratel zvlášť a uvolňujeme jednotlivé meziobratlové ploténky.

Touto aktivací dochází ke zvýšenému krevnímu zásobení páteře, meziobratlových plotének, nervů i hlubokých zádových svalů, což přináší větší zásobení živinami i odplavování usazenin a impuls k regeneraci. 

Tím dochází i k úlevě od bolestí. 

 

Mezi jednotlivé části cvičení je vložena důležitá krátká meditační část, kdy se při zavřených očích soustředíme na procvičenou část páteře a zároveň prociťujeme pocity tepla, brnění, pulsace a chladu. Všechny pocity jsou léčivé, pomáhají nám soustředit se na cvičení, na své tělo a několikanásobně zvyšují efektivnost cvičení.  

To vše vede k ještě lepšímu prokrvení v dané oblasti páteře, zásobení potřebnými živinami a následnému nástupu regenerace. A další úlevě... 

Po procvičení páteře následují cviky na procvičení kloubů. Princip cviků na klouby zůstává stejný jako u páteře, včetně krátké části, kdy se soustředíme na procvičené klouby. Tato část je o něco aktivnější.

 

Komplex cvičení Borise Tichanovského

Cvičení se provádí vestoje (v případě zdravotních potíží jej lze provést i vsedě).

Každý cvik se skládá ze dvou částí – protažení a uvolnění svalů. Pohyb je velmi krátký, u páteře v mezích milimetrů, maximálně v rozsahu 2 cm. Velmi důležité je právě to uvolnění, i při přechodu mezi jednotlivými cviky se uvolníme. V podstatě se v průběhu cvičení snažíme být co nejvíce uvolnění. Napjetí pociťujeme krátce pouze při provádění cviku.

Při cvičení dýcháme speciálním způsobem, který zabraňuje vzniku mikroúrazům. Cviky provádíme aktivně, ale přitom uvolněně, jakékoli zvýšené úsilí při cvičení je nežádoucí. V krční páteři nikdy nesmíme cítit bolest (případně zvýšení bolestivosti) a v ostatních částech páteře vedeme napětí maximálně do lehké příjemné bolesti.

Vždy nasloucháme signálům našeho těla a vycházíme jim vstříc. 

 

Komplex cvičení Borise Tichanovského 2

Většina z nás mívá tendence typu: „když už něco dělám tak co nejpořádněji, aby to stálo za to“, bolest, nebolest. V případě tohoto cvičení je opak pravdou.

Pohyby při cvičení vypadají velmi nenápadně, někdy až neznatelně pro okolí (vy o nich ale víte velice dobře), ale o to jsou účinnější a je na škodu je přepínat. Přetažením svalů a zvýšenou bolestivostí si můžeme naopak uškodit. 

Velmi potřebné je cvičit vědomě, to znamená, že se plně soustředíme na cvičení v konkrétní části páteře i na následnou meditaci a netouláme se hlavou "bůhvíkde", takže cvičení provádíme mechanicky. Mechanické cvičení pro nás má, ve srovnání s vědomým, minimální efekt. Ale to vše se naučíme.

A také cvičit pokud možno s radostí nebo aspoň s chutí a příjemně naladění. Protože teprve pak má pro nás cvičení ještě větší efekt. Nejlepší je, když nás cvičení baví.

Cvičení má harmonizační účinek pro celé naše tělo i mysl. Je výborným prostředkem pro odbourávání vlivu všudypřítomného stresu a napětí okolo nás.

Celé cvičení Vám předcvičuji a ukazuji správné provedení cviku. Kromě toho Vás provádím po celou dobu slovem, nejen v meditační části. Při cvičení Vás kontroluji, abyste se naučili správnému provedení cviku a odnesli si pro sebe z něj to nejlepší.  Po zvládnutí provedení všech cviků trvá odcvičení celého komplexu asi hodinu. Lze si z komplexu vybrat i segmenty, které Vám dělají dobře a cvičit jen ty. V tom případě je harmonizační účinek na celé tělo omezený.

Tento komplex je také zařazen jako nedílná součást kurzů na oči jako ranní protažení a nastartování do aktivního dne.  Je hlavní náplní kurzu péče o tělo a pohybový aparát, kde se mu věnujeme velmi podrobně, a také víkendového kurzu pro tělo.

Komplex je vhodný opravdu pro kohokoliv, kdo chce zlepšit stav své páteře a kloubů nebo problémům preventivně předejít

Postup cvičení celého komplexu najdete na mé video nahrávce nebo ve skriptech, která jsem pro Vás zpracovala. 

Nahrávku i skripta zatím nabízím pouze mým klientům v sekci pro absolventy.

Systém cvičení Harmonizačního komplexu na páteř a klouby nenahrazuje lékařskou péči.