Psychické příčiny astigmatismu

Astigmatismus se projevuje rozmazaným viděním na všechny vzdálenosti. To je způsobeno nerovnoměrným zakřivením rohovky nebo čočky, případně se objevují i kombinované formy. Velmi často provází krátkozrakost nebo dalekozrakost a nemusíme o něm ani vědět.

Pokud astigmatismus tzv. „máme“, můžeme mít problémy s rozeznáváním jemných detailů, těžkosti se zaostřováním na jakoukoliv vzdálenost, zdvojováním obrazu, objevuje se únava očí ze snahy zaostřit, někdy až bolest hlavy. Občas se astigmatismus projeví zkresleným prostorovým vnímáním.

Než začnete číst dál, připomínám svou velkou prosbu. Přestože v případě psychických příčin konkrétních zdravotních potíží se dají najít společné obecně platné rysy, v žádném případě je nelze plně zobecňovat a zevšeobecňovat. Opravdu se nedá říct, že když se děje A, vždy bude následovat B.

Naprosto pokaždé je třeba zohlednit osobní příběh.

Proto vše berte jako inspiraci, téma k zamyšlení. Každý z nás má svůj vlastní příběh, který navazuje na nějakou historii, zkušenosti, prožitky, vzorce chování a každý může reagovat jinak. Příčina jeho potíží může být specifická. A někdy je to detektivní práce se k ní dostat.

Mějme na vědomí, že astigmatismus se může u jednoho člověka projevit na každém oku jinak a pak může mít mozek problém se zpracováním předávaných obrazů a některé obrazy potlačuje. Veškeré souvislosti s psychickými příčinami jsou pak zvlášť posílené.

Kvůli tomu vznikají v očích dvě fokální linie (kam obraz směřuje), které vedou různým směrem. Takže se stává, že jedno oko vidí vše normálně a druhé ne, a pak tu vzniká mentální rozpor způsobující zkreslení a vnitřní nesoulad až rozervanost.

Pokud je astigmatismus stejný na obou očích, může posilovat projevy a příčiny krátkozrakosti nebo dalekozrakosti. K těmto souvislostem se můžete vrátit v dřívějších článcích.

Základní, co bychom k astigmatismu a jeho psychickým příčinám mohli říct je, že souvisí právě se zkreslením obrazu, které nerovnoměrným zakřivením vzniká. Zjednodušeně vyjádřeno „astigmatik“ může mít zkreslený pohled na svět, na lidi ve svém okolí, ale i na sebe sama a své místo ve světě.

Dalším rysem je určitá zmatenost, rozpolcenost. Na jeden problém může vidět dvě naprosto protichůdná řešení, která se obě jeví jako správná, ale nedokáže se rozhodnout. Protože se těžko rozhoduje, zaměřuje se spíš na to, co by měl chtít, cítit, než na to, co je pro něj správné. Zcela správně nechápe, nedaří se mu uchopit, co prožívá, co jej čeká a nedokáže se rozhodnout. Může svá rozhodnutí rychle měnit, přebíhat mezi nimi, podle toho, k čemu se v daném okamžiku přiklání.

Člověk s astigmatismem může přeceňovat, nebo naopak nedoceňovat, své vlastní schopnosti, rodinné i pracovní postavení, svou roli, a pak se mu může stát, že ve svém rozhodování tzv. přestřelí. Zbytečně váhá nebo riskuje, často mění směr svého snažení i žebříček hodnot. Souvisí to s tím, že nemusí rozumět sám sobě a své roli v životě.

K vyjádření, kdo astigmatik je, se dá použít věta, kterou si nejspíš budete muset přečíst vícekrát, než plně pochopíte smysl (alespoň u mě to tak bylo) – neví kým je, kým by se stal, kdyby přestal předstírat, že je tím, kým není.

Astigmatik neví kým je, kým by se stal, kdyby přestal předstírat, že je tím, kým není.

Co bych doporučila, když máte zájem ovlivnit příčiny astigmatismu?

V první řadě určitě pomáhá zregenerovat a oživit své oči tak, aby začaly fungovat co nejzdravěji. Tím je možné míru zakřivení co nejvíc optimalizovat. Tomu se velmi intenzivně věnujeme na pobytových kurzech pro oči, ale můžete se tomu věnovat i individuálně při konzultacích.

Z hlediska psychiky pomůže začít si uvědomovat, co skutečně chci, jak se cítím, co je pro mě nejlepší. Zasoustředit se na sebe sama a místo rozhodování s ohledem na názory ostatních, se rozhodovat na základě vlastního uvážení.

Nebát se začít být sám sebou a přestat si hrát na někoho jiného, na někoho, koho očekávají ostatní okolo vás. Nemusí se jim to líbit, je dobré být na to připravený, protože jsou zvyklí na to, že jste ochotní žít podle jejich představ.

Protože to, co je pro nás nejlepší, skutečně víme v hloubce své bytosti jen a pouze my sami.

Protože to, co je pro nás nejlepší, skutečně víme v hloubce své bytosti jen a pouze my sami. Rady a názory ostatních jsou poradními hlasy a těmi by měly zůstat. Je čas převzít zodpovědnost za sebe sama.

Zdroj foto: Samphotostock

Hana Vynohradnyková
Vím, že zhoršené vidění není konečná. Vím, že to jde napravit. Když jsem to dokázala já, dokážete to i vy. Kdo jsem si přečtete tady>> Pořádám kurzy na obnovu zraku, kde Vás vše potřebné naučím. Pokud máte zájem zlepšit si své oči, je tento kurz výborným prvním krokem. Můžeme se propojit i na online konzultaci nebo můžete využít možnost individuální práce. Více o kurzech se dozvíte tady>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.