Jak působí psychika na naše vidění?

Myslím, že nikoho nepřekvapím tvrzením, že psychika – naše prožívání a aktuální nastavení naše vidění ovlivňuje. Ovlivňuje jej možná více, než byste předpokládali.

Častokrát slýchávám, že na dovolené klient vidí jasněji a ostřeji než před dovolenou. Přijede domů a po pár dnech až týdnech se vrátí původní neostré vidění jako před dovolenou.

Co se stalo? Prostě si na dovolené dovolil vypnout, uvolnit napětí z těla, tedy se snížilo až zmizelo napětí z očí, a jen tohle stačilo k tomu, že vidění se zostřilo. Po návratu vše postupně zapadlo do starých kolejí.

Pro lepší pochopení si jako příklad vezměme naši současnou dobu, kdy už měsíce platí různá opatření a drtivé většině lidí se naprosto změnil způsob života, který vedli. Ozývají se mi čím dál častěji klienti, kteří zjišťují jak se jim za tu dobu hodně zhoršila kvalita vidění.

Žijeme v období, kdy na nás obecně doléhají strachy, obavy, frustrace, zlost, vztek, pocity nejistoty, osamělosti, beznaděje… jakoby všechno přestávalo dávat smysl.

Dá se říct, že to všechno jako deka přikrylo naši společnost a téměř bez výjimky v různé síle působí na každého z nás. Býváme v napětí od rána do večera. Ať už na vědomé nebo nevědomé úrovni. Každý se s tím pereme po svém.

Okolnostmi jsme byli přitlačeni změnit svůj každodenní navyklý způsob života.

Rodiny si musely při lockdownu zvykat trávit společně více času (nebo naopak se nevídat s širší rodinou a prarodiči tak často, jak by rády), řešit nezvyklé problémy, pro děti zajistit online výuku a zvládnout jim být dostatečnou pomocí a podporou.

Obecně jsme zasedli k počítačům a „tvrdneme“ u nich (skutečně i obrazně) hodiny a hodiny, na což nebyla naše těla, a hlavně oči, vůbec zvyklá.

Velké téma jsou frustrace ze sociální izolace a pocity osamělosti, opuštěnosti. Což se týká všech věkových kategorií.

Chybí nám pohyb. Nucené hodiny u počítače ubraly času pro pohyb ve chvíli, kdy je ho nejvíce potřeba. Výrazně se pro mnohé omezil pohyb venku na čerstvém vzduchu a přirozeném denním světle, které oči velmi potřebují. Zvláště pro zdravý vývoj dětského oka je zapotřebí celé světelné spektrum denního světla. Dítě by mělo být venku minimálně 2 hodiny denně.

Veškeré tyto změny, které řešíme s větším či menším úspěchem, a pocity, emoce s tím spojené, v nás vzbuzují napětí. Je to napětí, které cítíme ve své mysli, odráží se však i v našem těle, VČETNĚ OČÍ.

Cesty k uvolnění tlaku a napětí, které v sobě cítíme, se omezily, pro někoho téměř vytratily. Těžko se nám hledají nové, protože jsme přehlceni situací okolo nás.

Napětí v očích způsobí, že nejen svaly v očích začínají fungovat jinak, jejich práce není harmonická, a to se odráží v ostrosti vidění. Napětí ovlivňuje další procesy, které v očích probíhají, narušuje je a pokud to trvá nějakou dobu, postupně to může ovlivnit zhoršování kvality vidění.

Velmi zjednodušeně se dá říct, že obecně se jako psychická příčina za naším zhoršeným viděním skrývá:

  • pohled na něco/někoho/situaci nám přináší nepříjemné pocity a proto se tomu snažíme vyhnout, nechceme to vidět
  • rádi bychom někoho, něco viděli, ale je nám to znemožněno (na nějaký čas/trvale), i strach z toho, že nebudeme moci někoho/něco vidět může mít velký vliv
  • před nepříjemnými pocity unikáme do světa, který je pro nás bezpečný a dokážeme si jej pohlídat – tedy blízký prostor okolo nás, kde nás nebezpečí v dálce neohrožují (knihy, fantazie, virtuální svět)
  • nebo naopak to, co je okolo nás, nás rozčiluje, zlobí, frustruje a proto se snažíme dostat svou pozornost od sebe na své okolí (z blízkosti do dálky), která není tak rozčilující, zaměřujeme svou pozornost od sebe na druhé
  • cítíme se být přehlíženi, ignorováni nebo naopak nechceme být vidět, strach z toho, že „nás někdo při něčem uvidí“
  • obavy, kterých se nemůžeme zbavit, jako by nás pronásledovaly (obavy ze ztráty milovaného člověka (práce/domu/přátel/mazlíčka…), strach z trestu, šikany, zneužívání, nezaměstnanosti, dluhů, chudoby, z nemoci, rakoviny, lékařských testů, strach z někoho „kdo nám dýchá za krk“ atd.)

Pokud se jedná o situaci, která proběhne a následně už se jí nezabýváme, pak se zhoršení vidění obvykle neprojeví. Problém nastává, když se situace děje delší dobu, opakuje se nebo na sebe navazují různé situace a my se cítíme být neschopni je řešit a jsme problémem zahlcení.

Co s tím?

To je základní otázka, kterou si možná pokládáte.

V tuhle chvíli je to na nás. Můžeme se stát obětí situace, doby nebo začít sami něco dělat. Máme na vybranou.

Nebudu zastírat, že aktivní cesta, kdy vezmeme péči o své zdraví, včetně zdraví svých očí, do svých rukou může být náročná. Především ze začátku, než se nám stane přirozenou součástí dnů, třeba jako čištění zubů.

Zatím není společností obecně přijata zodpovědnost každého jednotlivce za aktivní péči o své celkové zdraví, natož zdraví svých očí.

Je na nás, abychom to změnili a naučili to také své děti.

Začít se dá tím, že přijmeme, co nemůžeme ovlivnit a začneme hledat možnosti změn, které provést můžeme. Už jenom tím, že pro sebe najdeme zdroj radosti, a tím pádem i síly a energie, uděláme velký krok.

Většinou víme, co je zdrojem našeho největšího napětí v životě (osobní vztahy, pracovní záležitosti, finanční nejistota…). Pokud chceme zůstat zdraví, tak dříve nebo později je třeba začít jej řešit.

Postavit se těmto situacím nebývá snadné, ale je vždy lepší je řešit než je nechat takzvaně „vyhnít“. Přehlížení se totiž projeví na našem zdravotním stavu nebo se to může odrazit v ostrosti vidění. Obvykle víme, kudy se ze svých potíží dostaneme, jen to někdy nechceme vidět nebo přijmout.

Pokud to sami nezvládáme, není žádnou ostudou, i to svým klientům doporučuji, obrátit se na zkušeného terapeuta, který pomůže nahlédnout na situaci z jiného úhlu.

Jedna věc je řešit psychické souvislosti příčin zhoršeného vidění a druhá přímá práce s očima. Tu považuji jako základ. Ze začátku jde obvykle o nastartování procesu regenerace oka a harmonizace jeho funkcí. Společně s tím se začne upravovat spousta dalších procesů s viděním souvisejících a vidění se začne zlepšovat.

Jak s očima pracovat se můžete dovědět na pobytových kurzech na obnovu zraku, ale můžeme pracovat společně i při individuální práci nebo online.

Téma psychických příčin zhoršené kvality vidění vzhledem k různým poruchám je velmi obsáhlé. V tomto článku není prostor zabývat se jednotlivými poruchami. Proto se jim budu věnovat samostatně v dalších článcích.

Příště to bude krátkozrakost.

Zdroj foto: Pexels

Hana Vynohradnyková
Vím, že zhoršené vidění není konečná. Vím, že to jde napravit. Když jsem to dokázala já, dokážete to i vy. Kdo jsem si přečtete tady>> Pořádám kurzy na obnovu zraku, kde Vás vše potřebné naučím. Pokud máte zájem zlepšit si své oči, je tento kurz výborným prvním krokem. Můžeme se propojit i na online konzultaci nebo můžete využít možnost individuální práce. Více o kurzech se dozvíte tady>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.